Pavol Gejdoš, Ľubica Simanová​
Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen, Zvolen, Slovakia
DOI: https://doi.org/10.31410/eraz.2018.282

​​ ​​ ​​

4th International Conference – ERAZ 2018 – KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT, Sofia- Bulgaria, June 7, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia;  Faculty of Business Studies, Mediterranean University – Podgorica, Montenegro; University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria; Faculty of Commercial and Business Studies – Celje, Slovenia; Faculty of Applied Management, Economics and Finance – Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-80194-12-7

Abstract

The article deals about the analysis of methods for increasing the quality and performance of processes in enterprises in several sectors of the Slovak economy. It presents the results of the research carried out in 2017 on the sample of more than 500 different enterprises of the Slovak economy. Performed analysis provides a realistic picture of the possibilities of using various methods and tools in business practice. The application and implementation of the investigated methods brings positive results in achieving continuous improvement of the quality of products and services as well as improving the performance of business processes.

Key words

Quality, performance, process, methods, chang

References

 1. Basu, R. (2012) .Advances in Project ManagementManaging Quality in Projects. Ashgate Publishing Group, pp. 272.
 2. Čierna, H.; Sujová, E. (2016) Application of modern QMS – KAIZEN management system. In MM science journal, pp. 1456-1464.
 3. Drucker, P.F. (1992) Management.Budoucnost začína dnes. Praha : Management Press, pp. 128.
 4. Hammer, M. (2007). Jak zlepšit provozní výkonnost. In: Moderní řízení, pp.32-36.
 5. Hammer, M., Champy, J. (2000) Reengineering – radikální proměna firmy: Manifest revoluce v podnikání 3.vyd. Praha Management Press, pp. 267.
 6. Janać, J., Mamatkulov, O., Rentková, K. (2013) The role of the small and medium sized enterprises (SME) within the regional development of the Slovak republic, of the Republic of Serbia and of the Republic of Tajikistan. ICEIRD, Istanbul: Lookus Scientific, pp 808-816.
 7. Kapsdorferová, Z. (2014) Manažment kvality, Garmond, Nitra, pp.149.
 8. Kassay, Š. (2013) Riadenie organizačné štruktúry, štvrtá časť, Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, pp. 192.
 9. Kryšpín, L. (2005) Řízení a správa podniku. Oeconomica, Praha, pp. 120.
 10. Lee, L., Wei, C. (2009), Reducing mold changing time by implementing Lean Six Sigma, Quality and Reliability Engineering International , Vol. 26 No. 4, pp. 387-395.
 11. Majtán, M. (2002) Projektový manažment. Nové trendy v manažmente. Bratislava: Ekonóm, pp. 233.
 12. Marcineková, K., Sujová. A. (2015). The influence of the process control level on the enterprises’ roe. Conference: 9th International Scientific Conference on Business Economics and Management (BEM), Book Series: Procedia Economics and Finance No: 34. 290-295.  
 13. Nenadál J., Plura J. (2008) Moderní management jakosti, Computer press, Brno, pp. 317 – 325.
 14. Neumaierová, I. Neumaier, I. (2002) Výkonnost a tržní hodnota firmy, Grada, Praha, pp. 215.
 15. Palán, J. et al. (2002) Řízení změn. Credit Praha, pp. 256.
 16. Pande, P.S., Cavanagh, R.R., Neuman, R.P. (2002) Zavádíme Metodu Six Sigma: aneb jakým způsobem dosahují renomované světové společnosti špičkové výkonnosti. TwinsCom, Brno, pp. 386.
 17. Rosenau, M. D. (2000) Řízení projektů. Computer Press, Praha,pp. 344.
 18. Šmida, F. (2007) Zaváděni a rozvoj procesního řizení ve firmě. In: Management v informační společnosti. Grada, Praha,  pp. 293 .
 19. Smith, H., Fingar, P. (2003)  Business Process Management – the Third Wawe. Tampa – Florida: Methan – Kiffer Press, pp 295.
 20. Töpfer A. et al. (2008) Six sigma, Computer Press, Brno, pp.508.
 21. Wagner, J. 2009 Meření výkonnosti: Jak meřit, vyhodnocovat a využívat informace
 22. Závadský, J. (2006) Metódy, nástroje a techniky manažérstva kvality. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica, pp 180.