Artur Jastrzębowski – University of Economics in Poznań, Department of Accountancy, al. Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan,
Poland

Marek Wierzbiński – University of Economics in Poznań, Department of Controlling, Financial Analysis and Evaluation, al.
Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan, Poland

Zofia Wierzbińska – University of Economics in Poznań, Department of Accountancy, al. Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan,
Poland

DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.2019.277


5th International Conference – ERAZ 2019 – KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Budapest – Hungary, May 23, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS

Published by: Association of Economists and Managers of the Balkans – Belgrade, Serbia
Conference partners: Faculty of Economics and Business, Mediterranean University, Montenegro; University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria; Faculty of Commercial and Business Studies – Celje, Slovenia; Faculty of Applied Management, Economics and Finance – Belgrade, Serbia;

ISBN 978-86-80194-20-2, ISSN 2683-5568, DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.2019

Abstract

The purpose of this article was to present the impact of the accounting’s image-creating
function on the quality of information generated by the accounting system. Accounting has increased
the range of functions over the years. Nowadays, in literature, there are many functions realized by
accounting, including, among others, the image-creating function. For the wide range of recipients of
information coming from the accounting system, its quality (understood through the prism of usefulness
and usability) is very important. The desire to realize the image-accounting function may lead to the
distortion of financial information. Therefore, it is especially necessary to supervise the observance of
the principles of a faithful and reliable image.

Key words

image-creating function of accounting, information function of accounting, quality of information
in the financial statements

References

[1] Brzezin, W., 1998, Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa.
[2] Cieciura, M., 2016, Rachunkowość jako generator użytecznej informacji ekonomicznej w
obliczu dylematu „człowiek racjonalny versus człowiek emocjonalny”, Studia Ekonomiczne.
Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 300, Katowice.
[3] Kaczmarczyk A., Użyteczność a wiarygodność informacji sprawozdawczej – kierunki
zmian, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, no. 11

[4] Kurek, H., Zielińska, H., 2000, Informacyjna funkcja rachunkowości, w: Dresler, Z., Prace
z zakresu rachunkowości, Zeszyty naukowe nr 553 Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Wydawnictwo AE Kraków, Kraków, s. 139-149.
[5] Jastrzębowski, A., 2015, Zakres i znaczenie współcześnie identyfikowanych funkcji rachunkowości,
http://www.wbc.poznan.pl/Content/351937/Jastrzebowski_Artur_doktorat.
pdf.
[6] Messner, Z., 2003, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
[7] Matuszyk I., Wiarygodność ujawnianych informacji jako podstawa właściwej komunikacji
z interesariuszami, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2018 (92)
[8] Nowak, E., 1994, Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa, w: Nowak,
E. (red.), Systemy informacyjno-decyzyjne rachunkowości: materiały na seminarium
naukowe zorganizowane przez Instytut Rachunkowości AE Wrocław, Prace Naukowe
AE Wrocław nr 690, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocławiu, Wrocław, s. 79-82.
[9] Piotrowska K., Wiarygodność sprawozdania zintegrowanego jako źródła informacji o
działalności innowacyjnej, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, no. 11
[10] Poetschke, H., 2011, Istota systemu rachunkowości, Gabrusewicz W., Samelak, J. (red.),
w: Podstawy Rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Poznań, s. 11-31.
[11] Rówińska M., Przydatność – podstawowa cecha informacji finansowej?, w: Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80), cz. 2
[12] Smejda, M., 2011, Teoretyczne aspekty informacyjnego systemu rachunkowości, w: Kostur,
A. (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice, s. 103-119.
[13] Szychta, A., 1996, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych
kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRR w Polsce,
Warszawa.